Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u hierbij aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals kosteloos toe.

U kunt zelf een kopie van de algemene voorwaarden downloaden vanaf onze website.

Prijsverhoginging van onze diensten per 1-7-2022.

Geachte relatie ,
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen in de media zijn de stijgende kosten van grondstoffen, energie, transport en arbeid aan de orde van de dag.

Microsoft heeft haar licenties al enkele keren verhoogd en zit nu op een verhoging van 20 tot 25%. Deze kosten hebben een grote impact op onze bedrijfsvoering.

Mede als gevolg hiervan zien wij ons genoodzaakt om onze prijzen per 1 juli 2022 aan te passen.

Dit geldt voor alle diensten en services in ons datacenter en de MSP services.
De percentage van de verhoging is 9,98 %

Wij hopen op uw begrip in deze bijzonder turbulente tijden en wij willen u dan ook verzekeren dat wij er alles aan doen om onze leverbetrouwbaarheid en de continuïteit van onze samenwerking te waarborgen!