Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u hierbij aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals kosteloos toe.

U kunt zelf een kopie van de algemene voorwaarden downloaden vanaf onze website.

U kunt hier ons ISO9001 en ISO27001 certificaat downloaden.

ISO9001 KSC-K97119-02_c_Avelco_Cloud_Diensten

 

ISO27001 ISMS-K97120-02_c_Avelco

 

Verklaring van Toepasselijkheid: Verklaring van toepasselijkheid Avelco Cloud Diensten