To the Cloud

Zo eenvoudig als ABC

En zo eenvoudig als je op school je ABC hebt geleerd laten we je met je Online werkplek omgaan.

Inventarisatie

De eerste stap is goed luisteren wat de wensen zijn en wat de behoefte is. Door goed te luisteren weten we wat je niet meer wilt maar vooral wat je wél wilt. Daarna gaan we inventariseren wat de huidige situatie is en wat de toekomstige ICT- omgeving moet worden. Hieruit voortvloeiend komt een stappenplan naar je ideale ICT -omgeving.

Het voorstel

Als het plan akkoord wordt bevonden gaan we de gewenste omgeving voor je inrichten op de achtergrond. Hiervan ondervind je een minimale hinder in je dagelijkse werk. Op een afgesproken tijdstip wordt de oude situatie overgezet naar het nieuwe werken in de Cloud.

De uitvoering

Nadat alle stappen zorgvuldig zijn uitgevoerd, zijn er op de eerste dag dat mensen ermee gaan werken nog vaak vragen. Om iedereen goed te laten werken in de nieuwe omgeving zullen we de dag na de overgang aanwezig zijn op locatie om alle vragen te beantwoorden en hulp te bieden, daar waar nodig.
De cloudomgeving staat nu en geeft iedereen de mogelijkheid om waar en wanneer je dit wenst te werken.